Březí - socha sv. Floriána

Březí (katastrální území Březí)
socha sv. Floriána
socha
drobná sakrální architektura
stávájící
historizující slohy
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
8836
ano
ano
Popis: 

Ze čtvercové odstupňované základny vyrůstá čtyřboký tvarovaný sokl. Dolní část s hladkými stěnami je ukončena zvonovnicí, horní část je ve spodní partii mírně vydutá, ukončená vyloženou profilovanou římsou s podvalkem a výžlabkem. Na čelní straně horní části sekaný rám s volutami, v něm se dochoval mělce sekaný a malovaný sedmiřádkový německý nápis v novověké minuskule a kapitále: Zur Ehre/ dem Heiligen/ FLORIAN/ Gewidmet von/ Matthias u. Elizabeth/ ROTTER/ 1893.//. Na soklu na čtvercové podnoži je umístěna socha svaté Floriána. Světec je oděn do šatů římského vojáka se suknicí, s dlouhým pláštěm sepnutým na levém rameni a s přilbicí. Stojí v mírném kontrapostu s nakročenou levou nohou, levou rukou objímá žerď s praporem a v pravé drží puténku, z níž lije vodu na hořící dům.

Archiv: 

nenalezen

Poznámky: 

k roku 1893

nezachycen
nezachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: