Bavory - socha sv. Floriána

Bavory (katastrální území Bavory)
socha sv. Floriána
socha
drobná sakrální architektura
stávájící
historizující slohy
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
88752
značka
ano
Popis: 

V uličce na okraji obce se na travnaté ploše nachází socha sv. Floriána. Třístupňová základna na čtvercovém půdorysu nese sokl s oblounovou patkou. Stěny soklu jsou zdobené vpadlým, jednou odstupňovaným rámem s ujmutými rohy a ve vrcholu oblounovou římsou, nad níž probíhá hladký pás ukončený vyloženou profilovanou římsou. Na římse spočívá dvoustupňový plint se sochou sv. Floriána. Světec stojí v kontrapostu s nakročenou levou nohou, je oděný do šatu římského vojáka s pláštěm sepnutým na pravém rameni, spadajícím přes levé rameno na záda až k nohám. V levé ruce drží žerď praporu, pravou lije z puténky vodu na hořící dům.

Archiv: 

Sochy sv. Jana Nepomuckého a menší socha sv. Floriána byly opraveny roku 1903. (SOkA Mikulov: rukopis sign. 3900, s. 34, Kryčer Rudolf: Dějiny obce Bavory).

mladší (po SK)
Fotky: