Bulhary - litinový kříž

Bulhary (katastrální území Bulhary)
litinový kříž
litinový kříž
drobná sakrální architektura
stávájící
historizující slohy
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
89033
ano
ano
Popis: 

Na nízké základně čtvercového půdorysu se nachází pravoúhlý sokl, rozdělený na dvě části, přičemž vyšší z nich nese na čelní straně kamennou desku s nápisem v novověké kapitále s datací ANNA/ 1881. Na soklu se tyčí litinový kříž zdobného provedení s korpusem. Nad hlavou Krista je v místě křížení nápis INRI. Ukončení břeven kříže je zdůrazněno ornamentem. U paty kříže se nachází reliéf Bolestné Panny Marie se zkříženýma rukama na prsou. Reliéf je lemován rostlinným ornamentem.

Archiv: 

nenalezen

Poznámky: 

Původně zde stál starší kříž.

zachycen SK
Fotky: