Brod nad Dyjí - socha sv. Floriána

Brod nad Dyjí (katastrální území Brod nad Dyjí)
socha sv. Floriána
socha
drobná sakrální architektura
stávájící
přelom 19/20. století
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
8914
ano
ano
Popis: 

Na návsi na pásu travnaté pochy u silnice se nachází socha sv. Floriána. Na nízké dvoustupňové základně, jejíž horní stupeň je na čelní straně konvexně vydutý stojí dvoustupňový čtyřboký sokl s ujmutými rohy. Dolní třetina soklu je masivnější, mírně konvexně tvarovaná, ukončená ústupkem profilace oblounu a výžlabku, horní třetina je v přední části zdobena rytým rámem s vydutou horní linkou obíhající dekor ve tvaru kříže. V rámu byl zhotoven nápis, dnes nečitelný. Boční stěny jsou zdobeny rámem stejného tvaru jako čelní strana, na levé straně je vyrytý letopočet 1833. Sokl je ukončen vyloženou profilovanou římsou tvaru podbrádky a žlábkovnice. Na soklu je na nízké patce umístěna socha sv. Floriána. Světec, oděný do zbroje římského vojáka s dlouhým zřaseným pláštěm sepnutým sponou na hrudi a s přilbicí zdobenou chocholem na hlavě, je zachycen v kontrapostu s nakročenou pravou nohou. Pravou rukou objímá žerď s praporem, v levé ruce drží putýnku, z níž lije vodu na hořící dům.

Archiv: 

Fond na údržbu sochy sv. Floriána.
Antonín Hrubý, administrátor farnosti, žádal 16. prosince 1913 konzistoř o povolení nakoupit nové akcie. Podal zprávu o stavu kostelních účtů. Uvedl, že fond na údržbu sochy sv. Floriána má na hotovosti 35 K, 5 h. (Diecézní archiv Biskupství brněnského: Fond Biskupská konsistoř Brno, i. č. 5 154, sign. G 76, kart. 1 450 – Brod nad Dyjí (1806-1949)).

mladší (po SK)
Fotky: