Brod nad Dyjí - socha sv. Jana Nepomuckého

Brod nad Dyjí (katastrální území Brod nad Dyjí)
socha sv. Jana Nepomuckého
socha
drobná sakrální architektura
stávájící
historizující slohy
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
8926
ano
ano
Popis: 

Na návsi se nachází na čtvercové základně hranolový sokl, členěný asi v jedné třetině římsou s prvky oblounu a výžlabku. Horní část soklu je subtilnější, zdobená po bocích stlačenými volutovými křídly, na přední straně rytým rámem, boční křídla s rýhováním. Sokl je ukončen vyloženou profilovanou římsou s prvky podvalku a podbrádky nesoucími na nízké čtvercové patce sochu sv. Jana Nepomuckého v podživotní velikosti. Světec je oděn v tradiční roucho, tedy albu, rochetu a krátký kožešinový pláštík –mozzetu. V náručí na pravé ruce drží kříž s Ukřižovaným, levou ji podepírá. Hlava krytá biretem je jemně nachýlená k pravému rameni, s pohledem upnutým k Ukřižovanému. Kolem hlavy je umístěna svatozář s pěti hvězdami.

Archiv: 

nenalezen

reambulace
Fotky: