Dobré Pole - kamenný kříž

Dobré Pole (katastrální území Dobré Pole)
kamenný kříž
kamenný kříž
drobná sakrální architektura
stávájící
klasicistní
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
8956
značka
ano
Popis: 

Po levé straně vstupu do kostela sv. Cecílie je umístěn kamenný kříž. Na čtvercové základně se zvedá sokl opticky oddělený na dvě části. Dolní nižší část s probranými rohy je ukončena pravoúhlým ústupkem, na nějž oblounovou patkou navazuje druhá vyšší část soklu zdobená po bocích volutovými křídly. Na čelní straně je vyryt nápis. Sokl je ukončen vyloženu profilovanou římsou s okosenými horními hranami, na níž stojí kamenný kříž s rozšířenou patkou, jejíž čelní strana je dekorována reliéfem. Na kříži je vytesána postava Ukřižovaného Krista - tělo rozepjaté do tvaru písmene Y, hlava skloněná k pravému rameni.
Na podstavci kamenného kříže se dochoval šestiřádkový sekaný německý nápis ve frakturním písmu z roku 1835.

Wěnowani od Jan:/
Gusnicž Sauseda/
z Gutfeldu a geho/
Manželky,/
Marie./
Leta 1835.//

Archiv: 

Kamenný kříž, umístěný ve vsi, daroval a nechal zřídit v roce 1835 Johann (...) z Dobrého Pole, č.p. 52. (SOkA Mikulov: E 12, Archiv fary Dobré Pole - neuspořádáno, Domácí protokol 1785-1933, pag. 39).

Poznámky: 

kamenný kříž s českým nápisem, rok 1835

zachycen SK
Fotky: