Brod nad Dyjí - kaple s božími muky

Brod nad Dyjí (katastrální území Brod nad Dyjí)
kaple s božími muky
kaple
drobná sakrální architektura
stávájící
barokní
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
8963
ano
ano
Popis: 

Na návrší nad obcí se nachází boží muka se sekundárně dostavenou kapličkou. Z obdélné základny vyrůstá dvakrát odstupňovaný pilíř boží muky, jehož horní část je zdobená vpadlými rámy se zalamovaným dekorem s motivem perlovce. Nad rámem probíhá oblounová římsa a celý sokl je ukončen vyloženou profilovanou římsou nesoucí kaplici s vpadlými rámy s dekorem. Kaplice je ukončená vyloženou profilovanou římsou a zastřešena stanovou střechou s dvouramenným křížem ve vrcholu. K boží muce doléhá zadní stěna kapličky obdélného půdorysu. Průčelí kapličky je členěno vysokým soklem a prolomeno vchodem zakončeným půlkruhovým záklenkem, sahajícím až do trojúhelníkového štítu. Vchod je přístupný dvěma stupni a opatřen mříží. Boční fasády jsou členěny odstupňovaným soklem a podstřešní římsou, nesoucí sedlovou střechu. Vnitřní prostor je zaklenutý valeně.

Archiv: 

Farář v Dobrém Poli Jakub Polster žádal 8. července 1873 konzistoř o povolení požehnat sochu Panny Marie, kterou nechal zhotovit nejmenovaný místní dobrodinec, aby ji umístil do kapličky, která stojí mimo obec poblíž cesty směrem na Drnholec. Dosud byla v kapličce jen litografie Panny Marie. Žádosti bylo vyhověno 17. července 1873. (Fond Biskupská konsistoř Brno, i. č. 5 154, sign. G 76, kart. 1 450 – Brod nad Dyjí (1806-1949)).

nezachycen
Fotky: