Brod nad Dyjí - litinový kříž

Brod nad Dyjí (katastrální území Brod nad Dyjí)
litinový kříž
litinový kříž
drobná sakrální architektura
stávájící
klasicistní
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
92929
ano
ano
Popis: 

Na čtvercové základně kamenný jednou odstupňovaný sokl. Spodní část soklu s hladkými stěnami je masivnější, ukončená dvojicí oblounů různé šířky, horní štíhlejší část ukončuje vyložená římsa tvaru podbrádky. Čelní strana horní části soklu nese stopy po zbytcích čtyř kovových (držáků, hřebíků, předmětů), které byly dříve její součástí. Na římse spočívá kamenná patka sloupu nesoucí čtvercový plint, z něhož vyrůstá litinový kříž s rozšířenou patkou. Na kříži visí ukřižovaný Ježíš, za jehož hlavou je paprsčitá svatozář a na horním břevnu nad ním tabulka s nápisem INRI.

Archiv: 

Lokální kaplan Šimon Baar žádal 4. května 1854 konzistoř o dovolení požehnat litinový kříž, který nechala zhotovit Anna Maria Lerchová, výměnkářka v Brodě nad Dyjí. Kříž bude stát před kostelem, napravo od hlavního vchodu, na kamenném podstavci. Obec se zavázala k jeho věčné údržbě. (Diecézní archiv Biskupství brněnského: Fond Biskupská konsistoř Brno, i. č. 5 154, sign. G 76, kart. 1 450 – Brod nad Dyjí (1806-1949)).

Poznámky: 

z roku 1854

nezachycen
Fotky: