Brod nad Dyjí - litinový kříž

Brod nad Dyjí (katastrální území Brod nad Dyjí)
litinový kříž
litinový kříž
drobná sakrální architektura
stávájící
historizující slohy
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
92977
ano
ano
Popis: 

Na čtyřboké základně jedenkrát odstupňovaný sokl s patkou, dolní část hladká bez nápisu, horní užší část na čelní straně a obou bočních stranách zdobená rytými rámy se segmentovým závěrem. V rámech nízký reliéf s vyobrazením postav. Na čelní straně ženská postava zahalená v dlouhém plášti se zkříženými pažemi na prsou a křížem v náručí – zřejmě sv. Rosálie, napravo sv. Šebestián, nalevo postava poutníma s holí, ukazující na svou odhalenou nohu – sv. Roch. Na kamenném podstavci litinového kříže se v zadní části dochoval pětiřádkový rytý německý nápis v písmu novověké minuskuly. Gewidmet/ von/ Lorenz u. Anna/ Skazel./ 18.71.// Sokl je ukončen vyloženou římsou, jejíž čelní stranu zdobí trojúhelníkový štít. Ze soklu na čtvercovém podstavci s okosenými horními hranami vyrůstá litinový kříž s korpusem. U paty kříže reliéf Bolestné Panny Marie, nad ním v oválném kovovém zrcadle třířádkový malovaný německý nápis v písmu novověké minuskuly. Gelobt/ sei/ Jesus Christus//. Po obvodu reliéfu i nápisu vegetabilní dekorace.

Archiv: 

Farář v Brodu nad Dyjí Jakub Polster žádal 31. července 1871 konzistoř o povolení požehnat kříž, který na cestě směrem na Dolní Věstonice nechali zhotovit manželé Vavřinec a Anna Skácelovi. K jeho údržbě ovšem nevznikl žádný nadační list. Žádosti bylo vyhověno 10. srpna 1871 s pokynem, aby do farní kroniky byl učiněn záznam, že na údržbu tohoto kříže nebude používáno peněz z kostelní pokladny. (Fond Biskupská konsistoř Brno: i. č. 5 154, sign. G 76, kart. 1 450 – Brod nad Dyjí (1806-1949)).

Poznámky: 

kříž je umístěn při cestě na Dol. Dunajovice

nezachycen
nezachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: