Brod nad Dyjí - kamenný kříž

Brod nad Dyjí (katastrální území Brod nad Dyjí)
kamenný kříž
kamenný kříž
drobná sakrální architektura
stávájící
1. pol. 20. století
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
93032
ano
ano
Popis: 

Na podstavci kamenného kříže se v mělké nice neogotického slohu dochoval dvouřádkový malovaný německý nápis v písmu novodobé minuskuly.

 

„Es ist/

vollbracht!“//

 

Ve spodní části podstavce je na soklu umístěna novodobá mramorová deska s pětiřádkovým rytým německým nápisem v novověké kapitále.

 

ZUM GEDENKEN AN UNSERE/

VERSTORBENE GULDENFURTHER/

WELCHE HIER UND FERN DER/

HEIMAT IHRE LETZTE RUHE/

FANDEN 1945 - 1993//

 

Na zadní straně podstavce kamenného kříže se dochoval pětiřádkový malovaný německý nápis v písmu novodobé minuskuly.

 

Zur Ehre Gottes/

errichtet von/

der Familie/

ANDREAS RIEDL/

im Jahre 1906//

 

V levé spodní části soklu přípis: Joh. Grassl/ Nikolsburg//

Archiv: 

Farář v Brodu nad Dyjí Karel Čech žádal 23. června 1901 konzistoř o povolení požehnat rozšířený hřbitov. Dosavadní hřbitov kolem kostela už nepostačoval, a proto obec provedla přístavbu.
Farář Karel Čech žádal 16. září 1906 o povolení k požehnání nového hřbitovního kříže, který nechal zhotovit jeden místní farník. Žádosti bylo vyhověno 20. září 1906. (Diecézní archiv Biskupství brněnského v Rajhradě: Fond Biskupská konsistoř Brno, i. č. 5154, sign. G 76, kart. 1450 – Brod nad Dyjí (1806-1949)).

Poznámky: 

1906, hlavní hřbitovní kříž

reambulace
Fotky: