Seznam objektů

Hledání objektu podle obce nebo názvu
Nadpis Typ Jevy Stav Epocha
Hevlín - most most cestní síť zaniklý barokní
Hevlín - sloup se sochou Panny Marie sloup drobná sakrální architektura transfer historizující slohy
Hevlín - sloup se sochou Panny Marie sloup drobná sakrální architektura zaniklý barokní
Hevlín - socha sv. Filipa Neriho socha drobná sakrální architektura stávájící barokní
Hevlín - socha sv. Jana Nepomuckého socha drobná sakrální architektura zaniklý barokní
Hevlín - socha sv. Jana Nepomuckého socha drobná sakrální architektura stávájící barokní
Hevlín - socha sv. Rocha socha drobná sakrální architektura stávájící klasicistní
Hnanice - boží muka boží muka drobná sakrální architektura stávájící barokní
Hnanice - Gruberův mlýn mlýn objekty hospodářského charakteru zaniklý vrcholný středověk (gotický)
Hnanice - kaple sv. Jana Křtitele kaple drobná sakrální architektura stávájící historizující slohy
Hnanice - kostel sv. Wolfganga poutní kostel poutní místa stávájící vrcholný středověk (gotický)
Hnanice - litinový kříž litinový kříž drobná sakrální architektura stávájící historizující slohy
Hnanice - litinový kříž litinový kříž drobná sakrální architektura stávájící historizující slohy
Hnanice - litinový kříž litinový kříž drobná sakrální architektura stávájící přelom 19/20. století
Hnanice - poklona sv. Anny poklona drobná sakrální architektura stávájící barokní
Hnanice - poklona sv. Barbory poklona drobná sakrální architektura stávájící historizující slohy
Hnanice - poklona sv. Huberta poklona drobná sakrální architektura stávájící klasicistní
Hnanice - poklona sv. Ivana poklona drobná sakrální architektura stávájící klasicistní
Hnanice - poklona sv. Jiří poklona drobná sakrální architektura stávájící klasicistní
Hnanice - poklona sv. Kryštofa poklona drobná sakrální architektura stávájící barokní
Hnanice - poklona sv. Urbana poklona drobná sakrální architektura stávájící klasicistní
Hnanice - poklona sv. Václava poklona drobná sakrální architektura stávájící klasicistní
Hnanice - poklona sv. Vojtěcha poklona drobná sakrální architektura stávájící klasicistní
Hnanice - poklona sv. Wolfganga poklona drobná sakrální architektura stávájící klasicistní
Hnanice - sloup se sochou Panny Marie Immaculaty sloup drobná sakrální architektura stávájící historizující slohy
Hnanice - socha sv. Floriána socha drobná sakrální architektura stávájící barokní
Hnanice - socha sv. Jana Nepomuckého socha drobná sakrální architektura stávájící barokní
Hnanice - sousoší Loučení Krista s Panou Marií sousoší drobná sakrální architektura stávájící barokní
Hnanice - Weihoferův mlýn mlýn objekty hospodářského charakteru zaniklý vrcholný středověk (gotický)
Hnanice - Zemský mlýn mlýn objekty hospodářského charakteru zaniklý vrcholný středověk (gotický)
Hodonice - boží muka boží muka drobná sakrální architektura stávájící klasicistní
Hodonice - kamenný kříž kamenný kříž drobná sakrální architektura transfer klasicistní
Hodonice - kamenný kříž kamenný kříž drobná sakrální architektura stávájící historizující slohy
Hodonice - kaple Panny Marie kaple drobná sakrální architektura stávájící klasicistní
Hodonice - litinový kříž litinový kříž drobná sakrální architektura stávájící historizující slohy
Hodonice - litinový kříž litinový kříž drobná sakrální architektura stávájící přelom 19/20. století
Hodonice - litinový kříž litinový kříž drobná sakrální architektura stávájící historizující slohy
Hodonice - litinový kříž litinový kříž drobná sakrální architektura stávájící přelom 19/20. století
Hodonice - litinový kříž litinový kříž drobná sakrální architektura stávájící přelom 19/20. století
Hodonice - litinový kříž litinový kříž drobná sakrální architektura stávájící historizující slohy