Dyjákovičky

Název katastru: Dyjákovičky (Klein Tajax)

Volný přepis textu k podkladům prvního vojenského mapování:

Tato ves leží v nížině, má kostel obklopený pevnou zdí, farní dvůr a hostinec. Cesty vedou v místě kolem kostela. Od Chvalovic jdoucí potok, teče odtud do „hnízdenského“ rybníka  („Knatzer Teich“). Ve vsi je nad tokem několik mostů a můstek, při něm socha sv. Jana a kamenný most. Když se potok při tání sněhu nebo silném dešti rozlije, zaplaví okolí. Při mokrém jaře se ukazuje při kostele vedle cesty neprostupná bažina. Od dvora hnízdo sem jde cesta a vede dál do Chvalovic. Druhá schůdná cesta vede do hostince. Třetí cesta jde do „Haugsdorf, Haders a Opritz“. Čtvrtá vede do Vrbovce a Šaldorfu, při dešti je tato cesta  špatně schůdná. Pátá cesta jde od Slupy kolem obce do Šatova a je schůdná. Šestá vede do Zellendorfu v Rakousku.

In: Kriegsarchiv Wien, Conscription des Markgrafthum Mähren, IV. Teil, Sign. B IXa 155

 

Výnos 1789

celková plocha hektar 1232.80
celková plocha jitro 2144.00
výnos z orné půdy zlatka 16559.00
výnos z vinic zlatka 3346.00
výnos z luk zlatka 595.00
výnos z pastvin zlatka 421.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 20923.00

Výnos 1819

celková plocha hektar 1232.80
celková plocha jitro 2144.00
výnos z orné půdy zlatka 16708.00
výnos z vinic zlatka 6135.00
výnos z luk zlatka 585.00
výnos z pastvin zlatka 95.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 23521.00

Vinice

příjem vinice 1789 15.99%
příjem vinice 1819 26.08%

Pěstované odrůdy 1840

archivní název současný český ekvivalent
Grüner Muskateller Veltlínské zelené Ano
Schwarzer Rebe Trolínské Ano
Rissling Ryzlink rýnský Ano
Ziernfandler Ano
Schrecker
Mehlweiss Ano
Roter Muskateller Veltlínské červené Ano
Weisse Muskateller Muškát žlutý
Burgunder Rulandské šedé

Objekty v katastru

Nadpis Typ Jevy Stav Epocha
Dyjákovičky - kamenný křížkamenný kříždrobná sakrální architekturatransferklasicistní
Dyjákovičky - kamenný křížkamenný kříždrobná sakrální architekturastávájící1. pol. 20. století
Dyjákovičky - kamenný křížkamenný kříždrobná sakrální architekturahistorizující slohy
Dyjákovičky - kamenný křížkamenný kříždrobná sakrální architekturastávájícípřelom 19/20. století
Dyjákovičky - kamenný křížkamenný kříždrobná sakrální architekturazaniklýpřelom 19/20. století
Dyjákovičky - kamenný kříž se sochou Panny Marie kamenný kříždrobná sakrální architekturatransferklasicistní
Dyjákovičky - kamenný kříž se sochou Panny Marie Bolestnékamenný kříždrobná sakrální architekturatransferbarokní
Dyjákovičky - sklepní uličkavinohradnická stavbaobjekty hospodářského charakterustávájícíklasicistní
Dyjákovičky - sloup se sochou Panny Mariesloupdrobná sakrální architekturastávájícíbarokní
Dyjákovičky - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice sloupdrobná sakrální architekturatransferklasicistní
Obrazové přílohy: