Havraníky

Název katastru: Havraníky (Kaidling)

Volný přepis textu k podkladům prvního vojenského mapování:

 Šatov 1/4 hod., Hnanice 1/2 hod., Sedlešovice 1 hod., Vrbovec 5/4 hod.

Tato ves je založena podélně, má pevný kostel obklopený zdí a zděný hostinec. Mezi posledně založenými ulicemi se kostel nachází v horní části vsi. Holý kopec s vřesovišti u obce se rozprostírá do okolí, k toku Dyje a k údolí, které padá k "Drausnitz" mlýnu. Řeka Dyje vede mezi skalisky a kopci porostlými lesy od mlýnu Neuhausel a teče vstříc Znojmu. Na tomto toku jsou mezi stepí a kopcem Šobes 4 solidní zbudované mlýny. Při posledním mlýnu je přes tok řeky přejezd. Druhý přejezd je u „Teufel“(ova) mlýna a třetí pod „Drausnitzer“ mlýnem. Zemská cesta z Retzu přes Hnanice vedoucí vedle zdejšího hostince přes Nový Šaldorf do Znojma je sjízdná, z této se rozděluje nedaleko boží muky přes tři úvozy, odkud je poslední mezi vinicemi často při silném dešti rozbitá, cesta do Sedlešovic. Druhá cesta vede do Šatova, třetí cesta jde nad stepním kopcem do (Konic/ Flanitz), z této se dělí jedna kamenitá špatná cesta, kromě pěší, k Teufel(ovu) mlýnu a jde dál přes tok Dyje a les do Podmolí, tato cesta je stěží s prázdnými povozy sjízdná. Čtvrtá cesta vede do Popic, pátá do Chvalovic, zaznamenané cesty jsou sjízdné.

In: Kriegsarchiv Wien, Conscription des Markgrafthum Mähren, IV. Teil, Sign. B IXa 155

Výnos 1789

celková plocha hektar 810.18
celková plocha jitro 1409.00
výnos z orné půdy zlatka 3484.00
výnos z vinic zlatka 11913.00
výnos z luk zlatka 110.00
výnos z pastvin zlatka 196.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 15675.00

Výnos 1819

celková plocha hektar 810.18
celková plocha jitro 1409.00
výnos z orné půdy zlatka 3879.00
výnos z vinic zlatka 13127.00
výnos z luk zlatka 86.00
výnos z pastvin zlatka 194.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 16497.00

Vinice

příjem vinice 1789 76.00%
příjem vinice 1819 79.57%

Pěstované odrůdy 1840

archivní název současný český ekvivalent
Grüner Muskateller Veltlínské zelené
Schwarzer Rebe Trolínské
Rissling Ryzlink rýnský
Ziernfandler
Schrecker
Mehlweiss
Roter Muskateller Veltlínské červené
Weisse Muskateller Muškát žlutý
Burgunder Rulandské šedé

Objekty v katastru

Nadpis Typ Jevy Stav Epocha
Havraníky - Baštův mlýnmlýnobjekty hospodářského charakteruzaniklývrcholný středověk (gotický)
Havraníky - boží mukaboží mukadrobná sakrální architekturastávájícíbarokní
Havraníky - boží mukaboží mukadrobná sakrální architekturatransferbarokní
Havraníky - boží mukaboží mukadrobná sakrální architekturastávájícírenesanční
Havraníky - kamenný křížkamenný kříždrobná sakrální architekturastávájícípřelom 19/20. století
Havraníky - křížkříždrobná sakrální architekturastávájícípřelom 19/20. století
Havraníky - litinový křížlitinový kříždrobná sakrální architekturastávájícíhistorizující slohy
Havraníky - Mlýn Papírnamlýnobjekty hospodářského charakteruzaniklývrcholný středověk (gotický)
Havraníky - poklonapoklonadrobná sakrální architekturastávájícíklasicistní
Havraníky - poklonapoklonadrobná sakrální architekturastávájícíklasicistní
Obrazové přílohy: