Hevlín

Název katastru: Hevlín (Höflein)

Volný přepis textu k podkladům prvního vojenského mapování:

V rovině ležící velká obec s pevným kostelem, jehož kostelní dvůr je obklopen pevnou zdí s vjezdem,  při cestě od Hrabětic a Šanova. Téměř uprostřed obce je pevný panský dvorec. Při hrabětické a šanovské cestě se nachází pevné domy. Při pravé straně obce teče Dyje, je hluboká, široká, písčitá, často s blátivým dnem, vysokými břehy, přes které nejde mimo mostů zřízených při Ruhehof, Laa, a dvoru Blaustauern přejít. Na jaře se část toku ze svého břehu vylévá, vpravo i vlevo do okolní krajiny, záplavy trvají až tři týdny. Také v létě jsou při deštích často záplavy, ale rychle ustoupí. Nad jmenovaným Ruhehof je při Dyji jezero se širokou hrází, odtud se každou chvíli do okolí (po Laa) voda při záplavách vylévá.  Odtud vedou cesty do Laa, Statz, Kirchstadt, kolem nich jsou různé hluboké blátivé břehy a jezera s dřevěnými mostky. Při Dyji ležící louky a pastviny, jsou skrze hluboká blátivá jezera a vodní příkopy rozděleny, částečně vysychající, s větším množstvím silných mladých a také prořídlých stromů. Přes zde ležící louky se může lehkým povozem, cesty vedoucí do Dyjákovic, Hrabětic a Šanova jsou schůdné.

In: Kriegsarchiv Wien, Conscription des Markgrafthum Mähren, IV. Teil, Sign. B IXa 155

 

Výnos 1789

celková plocha hektar 2853.15
celková plocha jitro 4962.00
výnos z orné půdy zlatka 26371.00
výnos z vinic zlatka
výnos z luk zlatka 8537.00
výnos z pastvin zlatka 3189.00
výnos z lesa zlatka 249.00
celkový výnos zlatka 38348.00

Výnos 1819

celková plocha hektar 2853.15
celková plocha jitro 4962.00
výnos z orné půdy zlatka 27093.00
výnos z vinic zlatka 271.00
výnos z luk zlatka 7722.00
výnos z pastvin zlatka 3186.00
výnos z lesa zlatka 328.00
celkový výnos zlatka 38602.00

Vinice

příjem vinice 1789 0.00%
příjem vinice 1819 0.70%

Pěstované odrůdy 1840

archivní název současný český ekvivalent
Grüner Muskateller Veltlínské zelené
Schwarzer Rebe Trolínské
Rissling Ryzlink rýnský
Ziernfandler
Schrecker
Mehlweiss
Roter Muskateller Veltlínské červené
Weisse Muskateller Muškát žlutý
Burgunder Rulandské šedé

Objekty v katastru

Nadpis Typ Jevy Stav Epocha
Hevlín - Anenský dvůrdvůrobjekty hospodářského charakteruzchátralýhistorizující slohy
Hevlín - boží mukaboží mukadrobná sakrální architekturastávájícívrcholný středověk (gotický)
Hevlín - boží muka "Červený kříž"boží mukadrobná sakrální architekturastávájícíklasicistní
Hevlín - Füllerovo jezerorybníkkrajinotvorné prvky přírodního charakteruzaniklýbarokní
Hevlín - kamenný křížkamenný kříždrobná sakrální architekturastávájícíhistorizující slohy
Hevlín - kaple "ke cti Matky Boží"kapledrobná sakrální architekturastávájícíklasicistní
Hevlín - litinový křížlitinový kříždrobná sakrální architekturastávájícíklasicistní
Hevlín - litinový křížlitinový kříždrobná sakrální architekturastávájícíklasicistní
Hevlín - mostmostcestní síťzaniklýbarokní
Hevlín - mostmostcestní síťzaniklýbarokní
Obrazové přílohy: