Hnanice

Název katastru: Hnanice (Gnadlersdorf)

Volný přepis textu k podkladům prvního vojenského mapování:

vzdálenost: Flanitz 5/4 hod., Retz 3/4 hod., Šatov 1/4 hod., Havraníky 1/2 hod.

 

Tato ves byla založena podélně, má pevný kostel, sýpku a vedle cesty pevnou zdí uzavřený hřbitov (Freudhoff), z návrší se dá velet. Nad potokem, tekoucím přes Šatov,  je v obci kamenný most, dále  takzvaný stepní kopec, rozprostírající se až k lesu při řece Dyji, odtud z kopce lze prohlédnout celé okolí a velet, vidíme velké území kolem Retzu, okolí Mikulova a všechny vsi položené u Znojma. Návrší mezi stepí a hraničním kopcem jsou dělena několika sídly a údolími. Od Retzu zbudovaná zemská silnice, vedoucí do Havraníků je při dešti, před. v předjaří, odtud směrem na Retz nesjízdná, využitelná při velké nouzi, z této se dělí cesta do Šatova. Nahoře při hranicích vede z Unter Retzbachu cesta do Maria Stein, a odtud do Flanitz. Cesty jsou praktické. Jedna pěšina vede odtud do Havraníků.

 

In: Kriegsarchiv Wien, Conscription des Markgrafthum Mähren, IV. Teil, Sign. B IXa 155

 

 

Výnos 1789

celková plocha hektar 574.43
celková plocha jitro 999.00
výnos z orné půdy zlatka 358.00
výnos z vinic zlatka 10272.00
výnos z luk zlatka 529.00
výnos z pastvin zlatka 183.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 11343.00

Výnos 1819

celková plocha hektar 574.43
celková plocha jitro 999.00
výnos z orné půdy zlatka 377.00
výnos z vinic zlatka 10269.00
výnos z luk zlatka 529.00
výnos z pastvin zlatka 181.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 11357.00

Vinice

příjem vinice 1789 90.56%
příjem vinice 1819 90.42%

Pěstované odrůdy 1840

archivní název současný český ekvivalent
Grüner Muskateller Veltlínské zelené Ano
Schwarzer Rebe Trolínské Ano
Rissling Ryzlink rýnský Ano
Ziernfandler
Schrecker Ano
Mehlweiss Ano
Roter Muskateller Veltlínské červené Ano
Weisse Muskateller Muškát žlutý
Burgunder Rulandské šedé

Objekty v katastru

Nadpis Typ Jevy Stav Epocha
Hnanice - Gruberův mlýnmlýnobjekty hospodářského charakteruzaniklývrcholný středověk (gotický)
Hnanice - kaple sv. Jana Křtitelekapledrobná sakrální architekturastávájícíhistorizující slohy
Hnanice - kostel sv. Wolfgangapoutní kostelpoutní místastávájícívrcholný středověk (gotický)
Hnanice - litinový křížlitinový kříždrobná sakrální architekturastávájícípřelom 19/20. století
Hnanice - litinový křížlitinový kříždrobná sakrální architekturastávájícíhistorizující slohy
Hnanice - litinový křížlitinový kříždrobná sakrální architekturastávájícíhistorizující slohy
Hnanice - poklona sv. Annypoklonadrobná sakrální architekturastávájícíbarokní
Hnanice - poklona sv. Barborypoklonadrobná sakrální architekturastávájícíhistorizující slohy
Hnanice - poklona sv. Hubertapoklonadrobná sakrální architekturastávájícíklasicistní
Hnanice - poklona sv. Ivanapoklonadrobná sakrální architekturastávájícíklasicistní
Obrazové přílohy: