Hnízdo

Název katastru: Hnízdo (Gnast)

Volný přepis textu k podkladům prvního vojenského mapování:

Dvůr Hnízdo - sestává z uzavřeného pevného hospodářského (ovčáckého) dvora a stodoly, pod návrším. Z kopce je vidět krajina od Mikulova po Znojmo. Jmenovaný hnízdecký rybník je bahnitý a odtéká do slupského rybníka. Od tohoto dvora se dá dostat po schůdných cestách do Dyjákoviček, Vrbovce, „Aschetitz“, Jaroslavic a Strachotic.

In: Kriegsarchiv Wien, Conscription des Markgrafthum Mähren, IV. Teil, Sign. B IXa 155

 

Výnos 1789

celková plocha hektar 1023.50
celková plocha jitro 1780.00
výnos z orné půdy zlatka 15555.00
výnos z vinic zlatka 2245.00
výnos z luk zlatka 316.00
výnos z pastvin zlatka 476.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 18593.00

Výnos 1819

celková plocha hektar 1023.50
celková plocha jitro 1780.00
výnos z orné půdy zlatka 18054.00
výnos z vinic zlatka 3263.00
výnos z luk zlatka 241.00
výnos z pastvin zlatka 75.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 21634.00

Vinice

příjem vinice 1789 12.07%
příjem vinice 1819 15.08%

Pěstované odrůdy 1840

archivní název současný český ekvivalent
Grüner Muskateller Veltlínské zelené
Schwarzer Rebe Trolínské
Rissling Ryzlink rýnský
Ziernfandler
Schrecker
Mehlweiss
Roter Muskateller Veltlínské červené
Weisse Muskateller Muškát žlutý
Burgunder Rulandské šedé
Obrazové přílohy: