Hodonice

Název katastru: Hodonice (Hödnitz)

Volný přepis textu k podkladům prvního vojenského mapování:

Tato ves leží při písečném a viničním vrchu. Uprostřed obce je pevný kostel obklopen pevnou zdí a solidním farním dvorem. Na jednom konci obce je z pevného zdiva pivovar a hostinec, na druhém konci je solidní panský dvůr a mlýn. Zde se nacházející rybníčky mají písčitá dna a použitelnou vodu. Odtud vede cesta do Krhovic a vedle kaple do Valtrovic, ta je ale při velké vodě neschůdná. Druhá cesta vede přes úvoz na písečný kopec a klesá dále na mikulovskou cestu do Šanova, z této se dělí cesta do Křídlůvek a Borotic. Třetí cesta vede od mlýna, přes úvoz do Lechovic, čtrvtá jde do Tasovic, pátá do Dobšic, šestá do Bantic a Práče, všechny cesty jsou sjízdné.

In: Kriegsarchiv Wien, Conscription des Markgrafthum Mähren, IV. Teil, Sign. B IXa 155

Výnos 1789

celková plocha hektar 890.10
celková plocha jitro 1548.00
výnos z orné půdy zlatka 15222.00
výnos z vinic zlatka 973.00
výnos z luk zlatka 1124.00
výnos z pastvin zlatka 573.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 17893.00

Výnos 1819

celková plocha hektar 890.10
celková plocha jitro 1548.00
výnos z orné půdy zlatka 15532.00
výnos z vinic zlatka 973.00
výnos z luk zlatka 1120.00
výnos z pastvin zlatka 388.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 18013.00

Vinice

příjem vinice 1789 5.44%
příjem vinice 1819 5.40%

Pěstované odrůdy 1840

archivní název současný český ekvivalent
Grüner Muskateller Veltlínské zelené Ano
Schwarzer Rebe Trolínské Ano
Rissling Ryzlink rýnský Ano
Ziernfandler
Schrecker Ano
Mehlweiss Ano
Roter Muskateller Veltlínské červené Ano
Weisse Muskateller Muškát žlutý
Burgunder Rulandské šedé

Objekty v katastru

Nadpis Typ Jevy Stav Epocha
Hodonice - kamenný křížkamenný kříždrobná sakrální architekturastávájícíhistorizující slohy
Hodonice - kamenný křížkamenný kříždrobná sakrální architekturatransferklasicistní
Hodonice - kaple Panny Mariekapledrobná sakrální architekturastávájícíklasicistní
Hodonice - litinový křížlitinový kříždrobná sakrální architekturastávájícípřelom 19/20. století
Hodonice - litinový křížlitinový kříždrobná sakrální architekturastávájícíhistorizující slohy
Hodonice - litinový křížlitinový kříždrobná sakrální architekturastávájícípřelom 19/20. století
Hodonice - litinový křížlitinový kříždrobná sakrální architekturastávájícípřelom 19/20. století
Hodonice - litinový křížlitinový kříždrobná sakrální architekturastávájícíhistorizující slohy
Hodonice - litinový křížlitinový kříždrobná sakrální architekturastávájícíhistorizující slohy
Hodonice - socha sv. Floriánasochadrobná sakrální architekturastávájícíbarokní
Obrazové přílohy: