Bohumilice

Název katastru: Bohumilice (Pummlitz)

Volný přepis textu k podkladům prvního vojenského mapování:

vzdálenost: Znojmo ½ hod., Dobšice ¼ hod., Dyje ¾ hod., Tasovice 5/4 hod., Vrbovec 5/4 hod.

Tyto tři malé vesnice jsou sjednoceny a leží podél Dyje. Řeka Dyje teče od jezu při klášteře Louka a vtéká sem k jezu, kde se dělí mlýnský náhon, na kterém leží zděné mlýny bohumilický a nesachlebský. Mlýnský náhon je několik sáhů široký a má vysoké břehy. Při bohumilickém a nesachlebském mlýně je jeden brod/průjezd, při posledním jeden most. Tok Dyje je široký a hluboký, má v úseku od jezu až po krytý dřevěný most vysoké břehy, pod jezem k nesachlebské bažantnici jsou ale břehy mělké, pokryty z větší části křovinami. V předjaří, když tají ledy, se tok Dyje rozlévá do protilehlých polí až po tzv. střední cestu od Dobšic. V bažantnici u Nesachleb je křížová alej/stromořadí a nad bahnitými příkopy jsou jednotlivé mosty. Mezi řekou a bohumulickým mlýnem je přehrazení Dyje. Kopce – „Beltz, Steinbruch a Galgenberg“ dominují všem třem obcím i okolní krajině. Ze dvou posledních můžeme dohlédnout do vzdáleného okolí od Znojma po Mikulov. Les „Beltz“ je řídký a rozprostírá se od řeky Dyje k obci Dyje. Cesty od těchto tří obcí jsou sjízdné, mimo jednu překračující Dyji, která je při rozlití vody nepraktická.

In: Kriegsarchiv Wien, Conscription des Markgrafthum Mähren, IV. Teil, Sign. B IXa 155

Výnos 1789

celková plocha hektar 181.13
celková plocha jitro 315.00
výnos z orné půdy zlatka 1888.00
výnos z vinic zlatka
výnos z luk zlatka 177.00
výnos z pastvin zlatka 19.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 2085.00

Výnos 1819

celková plocha hektar 181.13
celková plocha jitro 315.00
výnos z orné půdy zlatka 1896.00
výnos z vinic zlatka
výnos z luk zlatka 177.00
výnos z pastvin zlatka 10.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 2084.00

Vinice

příjem vinice 1789 0.00%
příjem vinice 1819 0.00%

Pěstované odrůdy 1840

archivní název současný český ekvivalent
Grüner Muskateller Veltlínské zelené
Schwarzer Rebe Trolínské
Rissling Ryzlink rýnský
Ziernfandler
Schrecker
Mehlweiss
Roter Muskateller Veltlínské červené
Weisse Muskateller Muškát žlutý
Burgunder Rulandské šedé

Objekty v katastru

Nadpis Typ Jevy Stav Epocha
Bohumilice - bažantnicebažantnicekrajinotvorné prvky přírodního charakteruzaniklýbarokní
Bohumilice - boží mukaboží mukadrobná sakrální architekturastávájícíklasicistní
Bohumilice - vodní mlýnmlýnobjekty hospodářského charakteruzchátralýbarokní