Hrabětice

Název katastru: Hrabětice (Grafendorf)

Volný přepis textu k podkladům prvního vojenského mapování:

V údolí ležící malá ves, má vně na návrší z pevného materiálu sýpku a kapli, odtud je ke shlédnutí okolí, Hevlín a Šanov. Krajinu u Hrabětic utváří otevřená pole se ztracenými návršími, odtud ven a do zdejší obce vedoucí cesty jsou sjízdné. Při Dyji ležící tzv. Trávní dvůr je vystaven z pevného materiálu a leží v údolí. Na pravé straně tohoto dvora až k rakouské hranici ležící louky a pastviny jsou každoročně v předjaří a při silných místních deštích v létě z Dyje vysoko zaplavovány a jsou různými močály, hlubokými stávajícími jezírky a příkopy rozděleny a pokryty mladými hustými vrbami, křovinami a prořídlými vysokými stromy, že jsou špatně prostupné. Cesta vedoucí od Hrabětic a Hrušovan přes louky a pastviny dále do Přerova (přes Dyji vedoucí dřevěný „Breuner“  most a „Breuner“ zámeček) je za suchého počasí a s lehkým nákladem sjízdná. Přes Dyji je při Trávním dvoře špatný zchátralý most.

In: Kriegsarchiv Wien, Conscription des Markgrafthum Mähren, IV. Teil, Sign. B IXa 155

 

Výnos 1789

celková plocha hektar 1451.88
celková plocha jitro 2525.00
výnos z orné půdy zlatka 11204.00
výnos z vinic zlatka 1257.00
výnos z luk zlatka 6465.00
výnos z pastvin zlatka 1291.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 20219.00

Výnos 1819

celková plocha hektar 1451.88
celková plocha jitro 2525.00
výnos z orné půdy zlatka 11562.00
výnos z vinic zlatka 1423.00
výnos z luk zlatka 6389.00
výnos z pastvin zlatka 1226.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 20601.00

Vinice

příjem vinice 1789 6.22%
příjem vinice 1819 6.91%

Pěstované odrůdy 1840

archivní název současný český ekvivalent
Grüner Muskateller Veltlínské zelené
Schwarzer Rebe Trolínské
Rissling Ryzlink rýnský
Ziernfandler
Schrecker
Mehlweiss
Roter Muskateller Veltlínské červené
Weisse Muskateller Muškát žlutý
Burgunder Rulandské šedé

Objekty v katastru

Nadpis Typ Jevy Stav Epocha
Hrabětice - boží mukaboží mukadrobná sakrální architekturastávájícíbarokní
Hrabětice - Dolní rybníkrybníkobjekty hospodářského charakteruzaniklýbarokní
Hrabětice - Hrabětický rybníkrybníkkrajinotvorné prvky přírodního charakteruzaniklýbarokní
Hrabětice - kalváriekapličkapoutní místastávájícíklasicistní
Hrabětice - kamenný křížkamenný kříždrobná sakrální architekturastávájící1. pol. 20. století
Hrabětice - kamenný křížkamenný kříždrobná sakrální architekturastávájícípřelom 19/20. století
Hrabětice - kamenný křížkamenný kříždrobná sakrální architekturastávájícíklasicistní
Hrabětice - kaple Panny Marie Třídubskékaplepoutní místastávájícíhistorizující slohy
Hrabětice - litinový křížlitinový kříždrobná sakrální architekturastávájícíhistorizující slohy
Hrabětice - socha Ecce Homosochadrobná sakrální architekturatransferbarokní
Obrazové přílohy: