Hrádek

Název katastru: Hrádek (Erdberg)

Volný přepis textu k podkladům prvního vojenského mapování:

V údolí ležící lokalita, v níž se na začátku nachází na vyvýšenině pevný kostel a pevnou zdí obehnaný hřbitov spolu s pevným farním dvorem. Ve vsi se kromě kostela a hřbitova nachází i cesty vedoucí do Znojma, Jaroslavic a Stokerau a nejsou nikde [?popsány]. Vlevo po straně silnice vedoucí odsud do Znojma se mimo obec nachází pevný ovčín, který se dotýká silnice vedoucí do Křídlůvek. Mezi poli vpravo u znojemské silnice je v bažantnici, v níž se nachází myslivna ze špatného materiálu, les ležící mezi lokalitou a Křídlůvkami nazývaný Wirth je mladý, hustý a bahnitý, pomocí určitých alejí prosekaný a je prostupný v těchto alejích jedině za pomocí správného výcviku. Od Valtrovic přicházející řeka Dyje a jaroslavický mlýnský náhon se spojují na pastvině před Hrádkem, oba jsou částečně písčitého a částečně bahnitého základu s vysokým břehem a nelze je překonat než s pomocí vybudovaných dřevěných mostů. Na těchto tocích ležící louky a pastviny bývají vždy na jaře vysoce zaplaveny vodou a díky tomu jsou cesty do Stockerau a Jaroslavic nepřístupné. Záplavy obvykle trvají 14 až 16 dnů. V okolí Dyje ležící louky a pastviny jsou rozděleny řídkými vrbami a příkopy. Okolí Dyje ve směru k Postitz a Šanovu tvoří otevřená krajina se ztracenými vyvýšinami a všechny cesty vedoucí na tuto stranu jsou vždy průchozí. Silnice vedoucí do Stockerau a cesta vedoucí do Jaroslavic jsou průchozí jen když okolí Dyje není zaplaveno.

In: Kriegsarchiv Wien, Conscription des Markgrafthum Mähren, IV. Teil, Sign. B IXa 155

 

 

Výnos 1789

celková plocha hektar 1941.20
celková plocha jitro 3376.00
výnos z orné půdy zlatka 17596.00
výnos z vinic zlatka
výnos z luk zlatka 4805.00
výnos z pastvin zlatka 1328.00
výnos z lesa zlatka 249.00
celkový výnos zlatka 23979.00

Výnos 1819

celková plocha hektar 1941.20
celková plocha jitro 3376.00
výnos z orné půdy zlatka 19353.00
výnos z vinic zlatka 632.00
výnos z luk zlatka 4220.00
výnos z pastvin zlatka 1013.00
výnos z lesa zlatka 249.00
celkový výnos zlatka 25470.00

Vinice

příjem vinice 1789 0.00%
příjem vinice 1819 2.48%

Pěstované odrůdy 1840

archivní název současný český ekvivalent
Grüner Muskateller Veltlínské zelené Ano
Schwarzer Rebe Trolínské Ano
Rissling Ryzlink rýnský
Ziernfandler
Schrecker Ano
Mehlweiss Ano
Roter Muskateller Veltlínské červené
Weisse Muskateller Muškát žlutý
Burgunder Rulandské šedé

Objekty v katastru

Nadpis Typ Jevy Stav Epocha
Hrádek - bažantnicebažantnicekrajinotvorné prvky přírodního charakterustávájícíbarokní
Hrádek - boží muka " Granitz - Molta"boží mukadrobná sakrální architekturastávájícíbarokní
Hrádek - boží muka "Pest - Molta" se sousoším Pietyboží mukadrobná sakrální architekturastávájícíbarokní
Hrádek - boží muka "Urlaubmolta" se sousoším Loučení Krista s Pannou Marií boží mukadrobná sakrální architekturastávájícívrcholný středověk (gotický)
Hrádek - boží muka se sousoším Nejsv. Trojiceboží muka se sochoudrobná sakrální architekturatransfervrcholný středověk (gotický)
Hrádek - dvůrdvůrobjekty hospodářského charakterustávájícíklasicistní
Hrádek - Fleischmannova poklonapoklonadrobná sakrální architekturastávájícípřelom 19/20. století
Hrádek - kamenný křížkamenný kříždrobná sakrální architekturatransferbarokní
Hrádek - kamenný křížkamenný kříždrobná sakrální architekturastávájícípřelom 19/20. století
Hrádek - kaple Panny Marie Bolestné (studniční kaple)kaplepoutní místazaniklýbarokní
Obrazové přílohy: