Jaroslavice

Název katastru: Jaroslavice (Joslowitz)

Volný přepis textu k podkladům prvního vojenského mapování:

Tato tržní ves leží pod jmenovaným  kopcem „Lusthübel“, má v místě dvě pevné budovy, stodolu a pivovar. Solidní čtyřkřídlý  velký zámek leží na návrší,  je na jedné straně opatřen  malým valem a strmým úbočím, kromě jmen. kopce je celá krajina i klima podobné (jako takové krajiny od Lustdorffu  po -  Taya Dorfer). Pod zámkem je pevnou zdí obklopen pevný kostel a při zámeckém rybníku je solidní (pevný) mlýn. Zmíněný zámecký rybník je hluboký, velký, částečně písčitý, bažinatý, má dostatečně použitelné vody, když se rozlije nebo na jaře při chodu (tání) ledových ker jsou pastviny a pole zaplaveny, že jimi nikdo neprojde. Nad zahradou s oborou leží 3 rybníky s bažinatým dnem, mají pro dobytek použitelnou vodu, odtok z těchto rybníků teče vsí v mlýnském náhonu, nad ním je v místě několik dřevěných mostů. Od Křídlůvek jdoucí mlýnský náhon se svažuje kromě odtoku velkého zámeckého rybníka v Dyji, při mlýně ještě jeden na pastviny, druhý takový při mostě. Odtud jde při části rybníka v pastvinách a po mostě přes mlýnský náhon jedna cesta do Hrádku. Druhá jde mezi mlýnským náhonem a rybníkem na Oleksovičky. Třetí jde od mlýna strmým kopcem nahoru k zámku a odtud mezi vinicemi do Slupu. Čtvrtá jde do Katholtz a  při hostinci. Pátá jde při dvoru Hnízdo (K/Gnatzer Hoff) do Dyjákoviček a Vrbovce. Šestá jde do Zwindendorfu. Sedmá jde do Wulzeshoffen a Karlova dvora (Carlhoffs). Všechny tyto cesty jsou za sucha schůdné, při mokrém jaře a podzimním čase ale hůře. Při pastvinách jdoucí cesty jsou při rozlití Dyje neschůdné.

In: Kriegsarchiv Wien, Conscription des Markgrafthum Mähren, IV. Teil, Sign. B IXa 155

 

Výnos 1789

celková plocha hektar 1496.15
celková plocha jitro 2602.00
výnos z orné půdy zlatka 22343.00
výnos z vinic zlatka 403.00
výnos z luk zlatka 5327.00
výnos z pastvin zlatka 1543.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 29621.00

Výnos 1819

celková plocha hektar 1496.15
celková plocha jitro 2602.00
výnos z orné půdy zlatka 29027.00
výnos z vinic zlatka 2565.00
výnos z luk zlatka 2090.00
výnos z pastvin zlatka 460.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 34145.00

Vinice

příjem vinice 1789 1.36%
příjem vinice 1819 7.51%

Pěstované odrůdy 1840

archivní název současný český ekvivalent
Grüner Muskateller Veltlínské zelené Ano
Schwarzer Rebe Trolínské Ano
Rissling Ryzlink rýnský Ano
Ziernfandler Ano
Schrecker Ano
Mehlweiss Ano
Roter Muskateller Veltlínské červené
Weisse Muskateller Muškát žlutý
Burgunder Rulandské šedé

Objekty v katastru

Nadpis Typ Jevy Stav Epocha
Jaroslavice - alejalejkrajinotvorné prvky přírodního charakterustávájícíbarokní
Jaroslavice - bažantnicebažantnicekrajinotvorné prvky přírodního charakteruzchátralýbarokní
Jaroslavice - bažantnice "Sextál"bažantnicekrajinotvorné prvky přírodního charakteruzaniklýklasicistní
Jaroslavice - boží mukaboží mukadrobná sakrální architekturatransferrenesanční
Jaroslavice - boží mukaboží mukadrobná sakrální architekturastávájícíhistorizující slohy
Jaroslavice - boží mukaboží mukadrobná sakrální architekturastávájícívrcholný středověk (gotický)
Jaroslavice - dřevěný kříždřevěný kříždrobná sakrální architekturastávájícíhistorizující slohy
Jaroslavice - kamenný křížkamenný kříždrobná sakrální architekturastávájícíklasicistní
Jaroslavice - kamenný křížkamenný kříždrobná sakrální architekturastávájícíklasicistní
Jaroslavice - kamenný křížkamenný kříždrobná sakrální architekturastávájící1. pol. 20. století
Obrazové přílohy: