Konice

Název katastru: Konice (Deutsch-Konitz)

Volný přepis textu k podkladům prvního vojenského mapování:

vzdálenost: Popice ¼ hod., Znojmo ¾ hod., Sedlešovice ½ hod., Nový Šaldorf ½ hod.

 

Tato ves leží pod svahem Kraví hory a táhne se dolů do roviny. Má pevný kostel, obestavěný pevnou zdí, za kterým je cesta  za obcí zhruba rovně vedoucí na Kraví horu, která dominuje. Tak řečená Kraví  hora se rozprostírá až k řece Dyji, návrší dominuje celé údolní krajině a okolí, Hradisku, městu Znojmu a klášteru Louka. Odtud jde cesta přes Kraví horu úvozem do Znojma, která je stěží sjízdná s prázdnými vozy. Z Popic  do Znojma vedoucí cesta se spojuje s touto zaznamenanou cestou. Druhá cesta vede úvozem do Sedlešovic. Třetí vede k „Drausnitz“ mlýnu, je velmi kamenitá a špatná. Čtvrtá vede jedním praktickým úvozem do Nového Šaldorfu a Sedlešovic. Pátá vede mezi vinicemi úvozy do Vrbovce a Chvalovic, při mokrých časech špatná. Přes rovinu-planinu  vedoucí cesty jsou kdykoliv sjízdné, ale ty, co vedou přes kopec a skrze hluboké úvozy bývají často rozbité a nesjízdné. Jedna pěší cesta vede přes vinice do Popic.

 

In: Kriegsarchiv Wien, Conscription des Markgrafthum Mähren, IV. Teil, Sign. B IXa 155

 

 

Výnos 1789

celková plocha hektar 392.73
celková plocha jitro 683.00
výnos z orné půdy zlatka 2185.00
výnos z vinic zlatka 5572.00
výnos z luk zlatka 6.00
výnos z pastvin zlatka 110.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 7874.00

Výnos 1819

celková plocha hektar 392.73
celková plocha jitro 683.00
výnos z orné půdy zlatka 2185.00
výnos z vinic zlatka 5468.00
výnos z luk zlatka 6.00
výnos z pastvin zlatka 123.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 7785.00

Vinice

příjem vinice 1789 70.76%
příjem vinice 1819 70.24%

Pěstované odrůdy 1840

archivní název současný český ekvivalent
Grüner Muskateller Veltlínské zelené Ano
Schwarzer Rebe Trolínské Ano
Rissling Ryzlink rýnský Ano
Ziernfandler Ano
Schrecker Ano
Mehlweiss Ano
Roter Muskateller Veltlínské červené Ano
Weisse Muskateller Muškát žlutý
Burgunder Rulandské šedé

Objekty v katastru

Nadpis Typ Jevy Stav Epocha
Konice - boží mukaboží mukadrobná sakrální architekturazaniklýbarokní
Konice - hlavní hřbitovní křížlitinový kříždrobná sakrální architekturastávájícípřelom 19/20. století
Konice - kamenný křížkamenný kříždrobná sakrální architekturatransferpřelom 19/20. století
Konice - kamenný křížkamenný kříždrobná sakrální architekturazaniklýpřelom 19/20. století
Konice - kamenný křížkamenný kříždrobná sakrální architekturastávájícíhistorizující slohy
Konice - kamenný kříž s Ukřižovaným a Máří Magdalénoukamenný kříždrobná sakrální architekturastávájícíklasicistní
Konice - kaplekapledrobná sakrální architekturastávájícíbarokní
Konice - poklonapoklonadrobná sakrální architekturazchátralýklasicistní
Konice - poklonapoklonadrobná sakrální architekturastávájícíbarokní
Konice - poklonapoklonadrobná sakrální architekturastávájícíklasicistní
Obrazové přílohy: