Krhovice

Název katastru: Krhovice (Gurwitz)

Volný přepis textu k podkladům prvního vojenského mapování:

Tato ves leží při Dyji pod  („Sonnowit“ pahorkem?). Tok Dyje jde hlubokými břehy od Tasovic a teče podobnými břehy a mnohými záhyby do Valtrovic, a je tu a tam podivně ve svých točnách při březích pokryt vysokými stromy. Při zdejším díle, se dělí 3 sáhy široké rameno toku řeky k Neslovickému mlýnu, a odtud do Strachotic. Toto rameno má neschůdné břehy, u mlýna je nad ním most a v místě přechod do Valtrovic. Nad dílem je voda velmi hluboká, pod ním ale mělká, zarůstající, někde mělká, někde hluboká. Když se tok na jaře vylije, zaplaví vedle některé ležící pastviny. Odtud jde cesta do Borotic, druhá jde na Valtrovice. Kromě této jde ještě jiná cesta vedle Dyje. Třetí jde vedle Dyje do Tasovic a Hodonic, čtvrtá do Lechovic, Práče a Bantic (Panditz). Páta jde přes Dyji k neslovickému mlýnu a odtud do Strachotic a Derflic. Všechny cesty jsou schůdné, jedna pěšina vede vedle Dyje do Slupy.

In: Kriegsarchiv Wien, Conscription des Markgrafthum Mähren, IV. Teil, Sign. B IXa 155

 

Výnos 1789

celková plocha hektar 488.18
celková plocha jitro 849.00
výnos z orné půdy zlatka 3767.00
výnos z vinic zlatka 510.00
výnos z luk zlatka 1225.00
výnos z pastvin zlatka 176.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 5680.00

Výnos 1819

celková plocha hektar 488.18
celková plocha jitro 849.00
výnos z orné půdy zlatka 4607.00
výnos z vinic zlatka 515.00
výnos z luk zlatka 827.00
výnos z pastvin zlatka 176.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 6126.00

Vinice

příjem vinice 1789 8.98%
příjem vinice 1819 8.41%

Pěstované odrůdy 1840

archivní název současný český ekvivalent
Grüner Muskateller Veltlínské zelené Ano
Schwarzer Rebe Trolínské
Rissling Ryzlink rýnský
Ziernfandler
Schrecker
Mehlweiss
Roter Muskateller Veltlínské červené Ano
Weisse Muskateller Muškát žlutý
Burgunder Rulandské šedé

Objekty v katastru

Nadpis Typ Jevy Stav Epocha
Krhovice - boží mukaboží mukadrobná sakrální architekturazaniklýklasicistní
Krhovice - jezjiný objektobjekty hospodářského charakterustávájícívrcholný středověk (gotický)
Krhovice - litinový křížlitinový kříždrobná sakrální architekturastávájícíhistorizující slohy
Krhovice - litinový křížlitinový kříždrobná sakrální architekturastávájícíhistorizující slohy
Krhovice - poklona poklonadrobná sakrální architekturastávájícíklasicistní
Obrazové přílohy: