Nesachleby

Název katastru: Nesachleby (Eseklee)

Volný přepis textu k podkladům prvního vojenského mapování:

vzdálenost: Znojmo ½ hod., Dobšice ¼ hod., Dyje ¾ hod., Tasovice 5/4 hod., Vrbovec 5/4 hod.

Tyto tři malé vesnice jsou sjednoceny a leží podél Dyje. Řeka Dyje teče od jezu při klášteře Louka a vtéká sem k jezu, kde se dělí mlýnský náhon, na kterém leží zděné mlýny bohumilický a nesachlebský. Mlýnský náhon je několik sáhů široký a má vysoké břehy. Při bohumilickém a nesachlebském mlýně je jeden brod/průjezd, při posledním jeden most. Tok Dyje je široký a hluboký, má v úseku od jezu až po krytý dřevěný most vysoké břehy, pod jezem k nesachlebské bažantnici jsou ale břehy mělké, pokryty z větší části křovinami. V předjaří, když tají ledy, se tok Dyje rozlévá do protilehlých polí až po tzv. střední cestu od Dobšic. V bažantnici u Nesachleb je křížová alej/stromořadí a nad bahnitými příkopy jsou jednotlivé mosty. Mezi řekou a bohumulickým mlýnem je přehrazení Dyje. Kopce – „Beltz, Steinbruch a Galgenberg“ dominují všem třem obcím i okolní krajině. Ze dvou posledních můžeme dohlédnout do vzdáleného okolí od Znojma po Mikulov. Les „Beltz“ je řídký a rozprostírá se od řeky Dyje k obci Dyje. Cesty od těchto tří obcí jsou sjízdné, mimo jednu překračující Dyji, která je při rozlití vody nepraktická.

In: Kriegsarchiv Wien, Conscription des Markgrafthum Mähren, IV. Teil, Sign. B IXa 155

Výnos 1789

celková plocha hektar 422.05
celková plocha jitro 734.00
výnos z orné půdy zlatka 708.00
výnos z vinic zlatka 993.00
výnos z luk zlatka 599.00
výnos z pastvin zlatka 8.00
výnos z lesa zlatka 259.00
celkový výnos zlatka 2569.00

Výnos 1819

celková plocha hektar 422.05
celková plocha jitro 734.00
výnos z orné půdy zlatka 708.00
výnos z vinic zlatka 990.00
výnos z luk zlatka 602.00
výnos z pastvin zlatka 8.00
výnos z lesa zlatka 259.00
celkový výnos zlatka 2568.00

Vinice

příjem vinice 1789 38.65%
příjem vinice 1819 38.55%

Pěstované odrůdy 1840

archivní název současný český ekvivalent
Grüner Muskateller Veltlínské zelené
Schwarzer Rebe Trolínské
Rissling Ryzlink rýnský
Ziernfandler
Schrecker
Mehlweiss
Roter Muskateller Veltlínské červené
Weisse Muskateller Muškát žlutý
Burgunder Rulandské šedé

Objekty v katastru

Nadpis Typ Jevy Stav Epocha
Nesachleby - Kateřinský dvůrdvůrobjekty hospodářského charakterustávájícíklasicistní
Nesachleby - litinový křížlitinový kříždrobná sakrální architekturastávájícípřelom 19/20. století
Nesachleby - popravištěpopravištěmísta exekucízaniklývrcholný středověk (gotický)
Nesachleby - vodní mlýnmlýnobjekty hospodářského charakterustávájícívrcholný středověk (gotický)
Nesachleby - zvonicezvonicedrobná sakrální architekturastávájícíbarokní
Obrazové přílohy: