Derflice

Název katastru: Derflice (Dörflitz)

Volný přepis textu k podkladům prvního vojenského mapování:

Tato malá vesnička leží při návrší Kamenné hory, z které je možné dohlédnout na okolní krajinu až do Popic, Jaroslavic, ke Statzu, Dyjákovicím a Mikulovu. Pod obcí ležící rybník má písčité dno a použitelnou vodu a teče malým potokem do mlýnského náhonu. Od Strachotic vede cesta, zabíhající k hostinci a dále do Načeratic. V předjaří a za deště je cesta z obce do Strachotic s průměrným nákladem obtížná. Druhá cesta vede do Tasovic. Třetí cesta jde k neslovickému mlýnu a potom dál přes Dyji pokračuje do Krhovic. Čtvrtá cesta vede nad Kamenný vrch do vesnice Dyje a je kolem toku Dyje špatně schůdná. Pátá cesta vede ke Knatzer Hofu a šestá do Vrbovce.

In: Kriegsarchiv Wien, Conscription des Markgrafthum Mähren, IV. Teil, Sign. B IXa 155

 

Výnos 1789

celková plocha hektar 300.15
celková plocha jitro 522.00
výnos z orné půdy zlatka 3421.00
výnos z vinic zlatka 1235.00
výnos z luk zlatka 267.00
výnos z pastvin zlatka 42.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 4976.00

Výnos 1819

celková plocha hektar 300.15
celková plocha jitro 522.00
výnos z orné půdy zlatka 3504.00
výnos z vinic zlatka 1235.00
výnos z luk zlatka 273.00
výnos z pastvin zlatka 5.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 5018.00

Vinice

příjem vinice 1789 24.82%
příjem vinice 1819 24.61%

Pěstované odrůdy 1840

archivní název současný český ekvivalent
Grüner Muskateller Veltlínské zelené Ano
Schwarzer Rebe Trolínské
Rissling Ryzlink rýnský
Ziernfandler
Schrecker
Mehlweiss
Roter Muskateller Veltlínské červené Ano
Weisse Muskateller Muškát žlutý
Burgunder Rulandské šedé

Objekty v katastru

Nadpis Typ Jevy Stav Epocha
Derflice - kamenný křížkamenný kříždrobná sakrální architekturastávájící1. pol. 20. století
Derflice - křížkříždrobná sakrální architekturastávájící1. pol. 20. století
Derflice - litinový křížlitinový kříždrobná sakrální architekturastávájícíhistorizující slohy
Derflice - poklonapoklonadrobná sakrální architekturastávájícíklasicistní
Derflice - rybníkrybníkkrajinotvorné prvky přírodního charakteruzaniklýbarokní
Obrazové přílohy: