Dobšice

Název katastru: Dobšice (Klein Tesswitz)

Volný přepis textu k podkladům prvního vojenského mapování:

 vzdálenost: Suchohrdly ½ hod., Těšetice 6/4 hod., Bantice 5/4 hod., Práče 6/4 hod.

Tato ves byla založena od návrší až k toku řeky Dyje, má pevný uzavřený hospodářský dvůr a na konciTato ves byla založena od návrší až k toku řeky Dyje, má pevný uzavřený hospodářský dvůr a na konci vsi zděný hostinec, odtud vidíme vstup do obce, nad obcí dominuje návrší a vysoké vinice proti obci Dyji. Potok pramenící vedle Přímětic teče od tzv. „Lesken“ vedle cihelny v hlubokém terénu sem do Dyje. Další potok teče od Suchohrdel rovněž do Dyje, při cestě je kamenný most. Když se první potok při silných místních deštích rozlije, nejde dlouho přejít. Tok řeky Dyje od Šaldorfu vedoucí mezi skalisky a lesnatým kopcem „Beltzberg“, ležícím proti obci Dyji, je vedle nesachlebské bažantnice velmi hluboký, jinak je ale na více místech průjezdný na koni. V místě/u obce je nad řekou Dyjí přechod a přes tok přejezd/brod. Když se tok Dyje v předjaří vylije, zaplaví některá pole až po střední most a nedá se projet. Od Znojma vedoucí silnice pokračuje odtud nahoru a přes hluboký úvoz při vinicích na Těšetice a Krumlov. Z této se dělí brněnská silnice do Bantic, dále poštovní silnice přes Lechovice do Borotic. První silnice je v předjaří a při deštích proti „Burgholzu“ špatná a sotva sjízdná. Mikulovská silnice vede nad vesnicemi Dyje, Tasovice, Hodonice do Šanova, je vedle vinic rovněž málo sjízdná - nezpevněná. Z této se oddělují cesty do Tasovic, Dyje a Hodonic. Přes tok Dyje vedoucí cesta do Nesachleb a Bohumilic je schůdná jen při malé vodě. Cesta do Znojma přes hluboký dlouhý úvoz je často od dešťů poškozená a v zimě kvůli sněhu nesjízdná. Další cesta vede při vinicích k (Vogelstangen), odděluje se z ní špatná kamenitá cesta úvozem, rovněž do Znojma. Cesty do Suchohrdel a Kuchařovic jsou sjízdné. Jedna pěšina vede do vsi Dyje a druhá do Těšetic.

In: Kriegsarchiv Wien, Conscription des Markgrafthum Mähren, IV. Teil, Sign. B IXa 155

Výnos 1789

celková plocha hektar 676.20
celková plocha jitro 1176.00
výnos z orné půdy zlatka 7507.00
výnos z vinic zlatka 6428.00
výnos z luk zlatka 127.00
výnos z pastvin zlatka 43.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 14107.00

Výnos 1819

celková plocha hektar 676.20
celková plocha jitro 1176.00
výnos z orné půdy zlatka 7468.00
výnos z vinic zlatka 6301.00
výnos z luk zlatka 118.00
výnos z pastvin zlatka 38.00
výnos z lesa zlatka
celkový výnos zlatka 13926.00

Vinice

příjem vinice 1789 45.57%
příjem vinice 1819 45.25%

Pěstované odrůdy 1840

archivní název současný český ekvivalent
Grüner Muskateller Veltlínské zelené
Schwarzer Rebe Trolínské
Rissling Ryzlink rýnský
Ziernfandler
Schrecker
Mehlweiss
Roter Muskateller Veltlínské červené
Weisse Muskateller Muškát žlutý
Burgunder Rulandské šedé

Objekty v katastru

Nadpis Typ Jevy Stav Epocha
Dobšice - dřevěný kříždřevěný kříždrobná sakrální architekturastávájícípřelom 19/20. století
Dobšice - litinový křížlitinový kříždrobná sakrální architekturazchátralýhistorizující slohy
Dobšice - panský dvůrdvůrobjekty hospodářského charakterustávájícíbarokní
Dobšice - poklonapoklonadrobná sakrální architekturastávájícíklasicistní
Dobšice - poklonapoklonadrobná sakrální architekturastávájícíklasicistní
Dobšice - smírčí křížstéladrobná sakrální architekturatransferbarokní
Dobšice - smírčí křížstéladrobná sakrální architekturatransferbarokní
Dobšice - socha sv. Jana Nepomuckéhosochadrobná sakrální architekturatransferbarokní
Obrazové přílohy: