Studentské práce

Návrhy krajinotvorných staveb a artefaktů od studentů FA VUT v Brně jsou součástí projektu NAKI, programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, který byl zpracováván v letech 2013–2016 podle zadání „Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí“ pod identifikačním kódem DF13P01OVV019.

VARMUŽOVÁ, Adéla. Zacíleno na Řopík. Studentská práce.

HELEŠIC, David. Otisk. Studentská práce.

VINKLÁRKOVÁ, Eliška - UHERKOVÁ, Ivona - KOVALOVÁ, Marie - MRÁZ, Ondřej. Centrum paměti krajiny. Studentská práce.

FILÁKOVÁ, Zuzana. Srdce hory. Studentská práce.

STÝBLO, Jakub. Areál Tasovického mlýna. Studentská práce.

STÝBLO, Jakub. Portz Insel. Studentská práce.

MATOUŠEK, Jaroslav. Most přes Dyji. Studentská práce.

MATOUŠEK, Jaroslav. Most přes hranici. Studentská práce.

TROJANOVÁ, Kristýna. Reflexe místa. Studentská práce.

UHROVÁ,Kristýna - FUCHS, Filip - KUČAVÍK, Patrik - SCHLEIDER, Jan. Umělecká dílna. Studentská práce.

KVAŠŠAY, Lukáš. Symbiont. Studentská práce.

BRABCOVÁ, Marie. Areál Tasovického mlýna. Studentská práce.

SUROVEC, Martin. Areál Tasovického mlýna. Studentská práce.

OBRŠÁL, Norbert. Annhoff. Studentská práce.

OBRUSNÍKOVÁ, Magdalena. Rámy krajiny. Studentská práce.

BĚLICA, Ondřej. Bunker + Pneumaticon. Studentská práce.

LACHMAN, Pavel. Pozorovatelna krajiny v krajině. Studentská práce.

VU, Petra. Stuha. Studentská práce.

BUGANSKÁ, Petra. Lávka přes Dyji. Studentská práce.

FEŇO, Radomír. Velká Slunečná. Studentská práce.

NOVOTNÁ, Tereza. Člověk nebo krajina. Studentská práce.

NOVOTNÁ, Tereza. Ječmeniště. Studentská práce.

SYSEL, Tomáš. Kapka úkrytu. Studentská práce.

MIHOLA, Václav. Ponton. Studentská práce.

DOČEKALOVÁ, Veronika. Tři sestry na skalách. Studentská práce.

OTTOPALOVÁ, Veronika. Struktury v krajině. Studentská práce.

KOLÁŘ, Vojtech. Kaple cestou. Studentská práce.

MAREK, Vojtech. Zámotek. Studentská práce.